Användarinformation

 

För vården

Apomorfin PharmSwed är en infusionsvätska som ges subkutant med hjälp av en minipump/sprutpump och ett infusionsset. Apomorfin PharmSwed 20 ml används på samma sätt som tidigare använda Apomorfin APL. Infusionstiden är normalt användarens vakna tid på dygnet. Vanligtvis sätts infusionsnålen på buken och vi rekommenderar användning av en så kallad mjuk nål för bästa komfort. Det rekommenderas också ofta att man byter nål och insticksställe en gång per dag, för att minimera eventuella hudirritationer.

PharmSwed har vidareutvecklat en ny sprutpump som är enkel att fylla och använda, men det går också bra att använda den pump man är van vid. PharmSwed’s pump heter Canafusion CA-500 och den är speciellt anpassad för apomorfin 5 mg/ml.

Se nedan mer information om fyllning av pumpar. För handhavande av pumpar hänvisar vi till respektive manual:

Fyllning av Crono infusionspump »

Fyllning av Canafusion CA-500 infusionspump »

Ladda ner och skriv ut användaranvisning för fyllning av apomorfinpumpar »

Användaranvisning för fyllning av Crono infusionspump
Crono Apo-go
Förutom Apomorfin PharmSwed och pump så behöver du en 20 ml APO-go spruta, minispike och ett infusionsset.
Crono APO-go
Öppna en flaska Apomorfin PharmSwed genom att ta bort det lilla skyddslocket.
Crono APO-go
Ta bort skyddet från minispiken och tryck minispiken genom gummiproppen i flaskan.
Crono APO-go
Ta sprutan och dra ut kolvstången till mitten av sprutan. Öppna sedan locket på minispiken. Skruva fast sprutan på minispiken.
Crono APO-go
Vänd flaska, minispike och spruta upp och ner. Fyll sprutan genom att först tycka in lite luft i flaskan och dra därefter tillbaka kolven.
Upprepa proceduren tills sprutan är fylld.
Crono APO-go
Luta flaskan för att få med de sista dropparna.
Crono APO-go
Lossa sprutan från minispiken. Skruva fast slangen från infusionssetet på sprutan.
Crono APO-go
Skruva bort kolvstången från den fyllda sprutan motsols.
Crono APO-go
Tryck fast sprutan på pumpen.
Crono APO-go
Vrid sprutan medsols så att vingarna på sprutan klickar fast på pumpen.
Crono APO-go
Se till att det svarta membranet ligger dikt an pumpgodset.

Fyll infusionsslangen med hjälp av pumpen. Sätt in pumpen i din bäranordning och koppla slangen till infusionsnålen. Nu kan infusionen starta.

Användarinformation för fyllning av Canafusion CA-500 infusionspump.
Canafusion CA-500
Förutom Apomorfin PharmSwed och pump så behöver du en 20 ml spruta, minispike och ett infusionsset.
Canafusion CA-500
Öppna en flaska Apomorfin PharmSwed genom att ta bort det lilla skyddslocket.
Canafusion CA-500
Ta bort skyddet från minispiken och tryck minispiken genom gummiproppen i flaskan.
Canafusion CA-500
Ta sprutan och dra ut kolvstången till mitten av sprutan. Öppna sedan locket på minispiken.
Canafusion CA-500
Skruva fast sprutan på minispiken.
Canafusion CA-500
Flaska, minispike och spruta är nu sammankopplade.
Canafusion CA-500
Vänd flaska, minispike och spruta upp och ner. Fyll sprutan genom att först tycka in lite luft i flaskan och dra därefter tillbaka kolven. Upprepa proceduren tills sprutan är fylld.
Canafusion CA-500
Luta flaskan för att få med de sista dropparna.
Canafusion CA-500
Fatta stadigt om den gröna delen av minispiken.
Canafusion CA-500
Lossa sprutan från minispiken.
Canafusion CA-500
Skruva fast slangen från infusionssetet på sprutan.
Canafusion CA-500
Kontrollera att slangen sitter fast ordentligt.
Canafusion CA-500
Se till att det inte finns någon knut på slangen.
Canafusion CA-500
Fyll slangen till infusionssetet med läkemedel genom att trycka ner kolvstången på sprutan till 19 ml.

OBS! En fin stråle läkemedel kommer att läcka ut från andra änden av slangen.
För att undvika onödigt spill och gröna fläckar bör stålen fångas upp av en servett eller
liknande.
Canafusion CA-500
Ta fram pumpen.
Canafusion CA-500
Håll ett stadigt grepp om pumpen och släden.
Canafusion CA-500
Lås upp släden på pumpen genom att hålla inne den blanka knappen.
Canafusion CA-500
Dra släden bakåt till ändläget.
Canafusion CA-500
Sätt sprutan på pumpen.
Canafusion CA-500
Se till att flänsen på sprutan går in i slitsen på bakfästet samt att vingarna på sprutan sätts i slitsen på mitten av pumpen.

Sprutans vingar ska sitta lodrätt i förhållande till pumpen och det är viktigt att den nedersta
vingen trycker in sensorn i pumpens mittslits.
Canafusion CA-500
Lås fast sprutan på pumpen genom att ta tag i plastremmen.
Canafusion CA-500
Spänn remmen över sprutan.
Canafusion CA-500
För in remmen under hållaren.
Canafusion CA-500
Dra remmen framåt så att den fastnar i hållaren.
Canafusion CA-500
Sprutan är nu korrekt fastlåst på pumpen.
Canafusion CA-500
Sätt på pumpens skyddskåpa genom att först trycka den neråt i framkanten.
Canafusion CA-500
Skjut sedan skyddskåpan framåt mot sprutmynningen.
Canafusion CA-500
Pumpen är nu fylld och klar att använda.

Sätt in pumpen i din bäranordning, koppla bolussladden på bakkanten av pumpen och slangen till infusionsnålen. Nu kan infusionen starta.

 Posted by at 11:52