För vården

 

Kontinuerlig subkutan infusion av apomorfin är en av de avancerade behandlingar som kan ges när tablettbehandlig sviktar vid Parkinsons sjukdom. Kriteriet för en avancerad behandling är att en kontinuerig dopaminerg stimulering (CDS) uppnås.

En jämn plasmakoncentration av dopamin inom det terapeutiska fönstret minskar oftast svängningarna mellan parkinsonism och dyskenesier, dvs patienterna får under CDS-behandling mer ”normal” tid.

Apomorfin PharmSwed är en dopaminreceptoragonist och en vidareutveckling av Apomorfin APL. 

Apomorfin PharmSwed är godkänt för 24 timmars användning i pump!  Detta öppnar upp för en mer flexibel administration och livsanpassad behandling. 

Enkel administration

Enkel administration

Användarvänligt att hantera. Apomorfin PharmSwed dras enkelt upp från flaskan direkt i pumpampullen.

Flexibel och anpassad administration

Apomorfin PharmSwed är hållbart i pump i 24 timmar. Det möjliggör en effektivare planering av patient­besök och att fyllning av pump kan anpassas på ett smidigare sätt.   

 

 

 Posted by at 11:40