För patient och anhöriga

 

PharmSwed arbetar för att underlätta för patienter i de mer avancerade faserna av Parkinsons sjukdom. Det gör vi genom att ta fram enkla och praktiska produkter och råd. Vi har bland annat utvecklat en enkel och användarvänlig infusionspump. 

 Parkinson med livskvalitet - ladda ner broschyrFör mer information om Apomorfin PharmSwed hänvisar vi till bipacksedeln

För mer information om hur man fyller infusionspumpar se länk i högerspalten.

För mer information om hur PharmSweds infusionspump CA-500 hanteras se länk i högerspalten. 

För mer information om Parkinsons sjukdom hänvisar vi till ParkinsonFörbundet eller din neurolog/parkinsonsköterska.

 Posted by at 09:14