Välkommen till PharmSwed / Evolan Pharma AB!

 

PharmSwed – Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB, som nu är förvärvat av Evolan Pharma AB, är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar och producerar läkemedel i Sverige.

PharmSwed / Evolan har initialt valt att rikta in sig på läkemedel inom neurologin. Apomorfin PharmSwed godkändes i Sverige 2010 och tillverkas i Umeå av APL. Apomorfin PharmSwed godkänt i ytterligare 7 länder i Europa.

Apomorfin PharmSwed Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml. Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Klar lösning 5 x 20 milliliter injektionsflaska. Varunummer 039147.

Indikationer: Behandling av motoriska svängningar (”on-off” fenomen) hos patienter med Parkinsons sjukdom där orala antiparkinsonläkemedel inte ger fullgod kontroll.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll. Andningsdepression, demens, psykotiska sjukdomar eller leverinsufficiens. Behandling med apomorfinhydroklorid ska inte ges till patienter som utvecklar svår dyskinesi eller dystoni som svar på levodopabehandling. Apomorfin PharmSwed ska inte ges till barn och ungdomar under 18 års ålder.

För ytterligare information se produktresumé eller FASS.se.

Evolan Pharma AB, Tel: 08 544 960 30 www.evolan.se

Infusionspump PharmSwed

 Posted by at 09:12